Poul Bernt Jensen

Byrådsmedlem for Det Radikale Venstre i Helsingør.

  

 

www.radikale.dk
 

 

Der er fremtiden til forskel

 

 

 

 

Et velfærdssamfund med lavere skat på arbejde, flere arbejdspladser, mindre offentlig gæld og socialt ansvar for de svageste.

 

 

 

 

En anstændig udlændingepolitik med respekt for mennesker og internationale aftaler. Fokus på bedre integration.

 

 

 

 

Danmark skal være helt og fuldt medlem af EU. Det giver indflydelse og muligheder. EU skal spille en rolle i verden mod mindre fattigdom og for større tryghed.

 

 

 

 

Genopretning og bedre styring af miljøpolitikken.

Ja til naturbeskyttelse. Nej til kortsigtede løsninger og snævre økonomiske interesser.

 

 

 

 

En lokalt forankret folkeskole med vægt på både faglighed og personlig udvikling. En folkeskole med kvalitet for elever, lærere og forældre.

 

 

Poul Bernt Jensen, 63 år, civilingeniør og chefkonsulent

Pensioneret efter 35 års arbejde med edb/IT.

Heraf 22 år som rådgiver omkring statens edb/IT og som IT-Chef
 i Finansministeriet og Videnskabsministeriet.

Jeg er gift med Ann, der er pensioneret efter 39 år som lærer.

Sammen har vi boet i Snekkersten siden 1973.

Jeg har været aktiv i bl.a. grundejerforening og skolenævn.

Jeg har været medlem af Det radikale Venstres hovedbestyrelse.

 

Poul Bernt Jensen – poulbernt@hotmail.com – Tlf.: 40 56 86 14

 

Kandidatprofil DR fra folketingsvalget i februar 2005:

 

Hvorfor skal vælgerne stemme på dig?

Det radikale Venstre ønsker og er villig til tage politisk ansvar også for mindre populære beslutninger.

Jeg støtter Det radikale Venstres rolle som katalysator og moderator,

når der skal skabes brede politiske løsninger.

Jeg er åben, ærlig og ordholden og kritisk overfor særinteresser.

 

Hvorfor er du politiker?

I et demokratisk samfund er det vigtigt og nødvendigt,

at flest mulige borgere engagerer sig i samfundets udvikling.

Jeg ønsker, at vi udvikler et samfund med socialt ansvar overfor de svageste

og med gode muligheder for enhver borger til at skabe sig en god tilværelse.

 

3 Mærkesager:

Et uddannelsessystem fra børnehaveklasse til universitetsniveau,

der tilbyder kvalitet i uddannelse og personlig udvikling til alle ud fra deres forudsætninger.

Danmark er et rigt samfund, og vi har råd til at finansiere et velfærdssamfund uden offentlig låntagning.

2010 målsætningen skal fastholdes, således at vi også på sigt

kan fastholde et råderum i de offentlige budgetter.

Danmark skal være fuldgyldigt medlem af EU.

Gennem et velfungerende europæisk samarbejde kan og skal vi bidrage til en stabil og sikker verden

 

Fritidsinteresser:

Jeg spiller nu golf efter at have været ""sejler"" i mange år.

Jeg rejser meget og har haft mulighed for at besøge mange steder i verden. Ofte sammen med min familie.

Jeg elsker den årlige skiferie i alperne. Tidligt op, aktiv hele dagen og rigtig træt om aftenen.

Jeg er praktisk anlagt og vedligeholder selv mit hus.

 

Portræt:

Jeg er opvokset på Lolland, hvor mine forældre havde en radio- og cykelforretning.

Jeg deltog tidligt i arbejdet i forretningen.

Jeg har fået en god uddannelse som Civilingeniør, bl.a. med speciale i edb.

Jeg har haft gode job med edb både i den finansielle sektor og som offentlig ansat.

De seneste 20 år har jeg i Finansministeriet / Videnskabsministeriet været rådgiver

omkring statens anvendelse af edb/it.

Jeg arbejder selvstændigt og fungerer bedst med ansvar og klare mål.

Jeg er ikke "sælger" og kan også politisk komme til kort overfor de hurtige og smarte løsninger.